HomeTemeTotalitarizamUpoznajmo Sistem

Upoznajmo Sistem

Pre nego što krenem da pišem hoću da znate da se ograđujem od svake odgovornosti, emocija ili bilo čega što ovaj post može da izazove kod čitaoca. Razlog tome je zato što taj Sistem nisam ja izmislio, niti bilo koji njegov deo. A sad zaronimo u realnost.

Sistem

Pretpostavljam da znate šta je sistem? Pomislili ste na neki uređaj ili aparat? Ne, ne radi se o tome. Govoriću o jedinstvenom i neprikosnovenom sistemu koji je ugrađen u civilizacijsko ustrojstvo. On je nematerijalan tojest metafizički i liči na ustav koga se pridržava svaka država. On je iznad svih država i svih ustava, on je iznad svakog suda, političko društvenog uređenja, on je iznad ekonomije, on je iznad svega što čini našu svakodnevicu. On nije nigde zapisan a svuda ga ima.
On je Hijerarhiski Master Sistem.

Hijerarhiski Master Sistem

Zašto sam odabrao ovaj naziv? Jednostavno zato što ga najbolje opisuje. Hijerarhisko uređenje ili sistem se najčešće grafički predstavlja kao trougao sa vrhom na gore ili kao piramida – sa ili bez zarubljenog vrha. Deluje poznato zar ne?
Taj sistem ili takva vrsta uređenja nije svojstvena Čoveku od malena, Čovek se rađa i dolazi na svet sa unapred već utemeljenim i “dobro” razrađenim sistemom, sistemom za potpunu kontrolu iz jednog centra koji se na toj piramidi nalazi na samom vrhu. Delovanje hijerahiskog sistema se prepoznaje kao nemoć da se išta u svetu promeni, već da se taba po unapred postavljenim i strogo kontrolisanim stazama. Sa druge strane iliti one višlje strane je mnogo lakše, zbog čega i zašto je tako? Zato što je to osnovna karakteristika hijerarhiskog uređenja, on je glavni zato što se on jedini ubacuje kao neprikosnoveno pravilo.
Naš Čovek koji se malopre rodio ne razume gde je došao, niti zna da uopšte postoji sistem. Od malena mu se daje do znanja da mora slušati roditelje sa većim znanjem od njega, znanjem koje je i roditeljima dato od strane njihovih roditelja koji su bili dobri i poslušni đaci u školi. To je početak učenja o snalaženju u hijerahiskom master sistemu (HMS).

Vaspitanje i formalno obrazovanje u HMS-u

Vaspitanje našeg Čoveka kreće od samog početka njegovog života iako se to često odbacuje kao moguće, to je metafizička istina jer naš Čovek pored uma i razuma ima Dušu i Svest, svest koja prikuplja sve informacije o okolnostima i okolini u kojoj se nalazi. Takvo savršeno ustrojstvo Čoveka, nauka još istražuje, iako je to već znano i opisano odavno. Roditelji našeg Čoveka retko zalaze u takva razmatranja i znanja, oni samo prihvataju već sažvakana i pljunuta znanja kojima su od malena zadojeni – od strane podsistema koji je unapred definisao šta je istina a šta nije. Jedan od najbitnijih podsistema je i formalno obrazovanje. Kažem podsistem jer je ispod HMS-a. Ali ništa manje važan za potpunu kontrolu i kontrolisanje svih institucija i škola koje imaju dozvolu od HMS-a da propovedaju istinu. Formalno obrazovanje je formatiranje ili kalupljenje za rad u HMS-u, ostalo je manje važno.

Monopol Nad Istinom

U HMS-u je potpuno nevažno šta naš Čovek misli ili oseća, sva njegova saznanja moraju biti odobrena od strane pretpostavljenih koji upravljaju podsistemima. Monopol nad istinom drže upravo ti podsistemi i oni su Čoveku predstavljeni kao: nauke, religije, ekonomije, politike, filozofije, umetnosti… Samo što našem Čoveku to nije rečeno, zašto ti podsistemi imaju monopol nad istinom. Prepoznajete li dubinu i opširnost ove teme o kojoj pišem? Svi podsistemi su postavljeni da unapred definišu karakter našeg Čoveka. Naš Čovek postaje klasifikacija unutar HMS-a. On se tako mlad opredeljuje kome će se podsistemu više prikloniti i u čemu će jednog dana postati ekspert. Naš Čovek je izuzetno inteligentan i brzo uviđa da njegova inteligencija i nema nekog velikog uticaja na podsistem koji je odabrao, zato što mu nije rečena istina, da je i dalje podređen u odnosu na HMS.

Svet Interesa i Svet Smisla

Naš Čovek se konačno zaposlio i postao je jedan od uvaženih poslušnika u podsistemu. On ubrzo saznaje da sve što je učio u školi ne može u potpunosti da primeni u praksi ali nema veze uklopiće se brzo, samo mora da pređe preko nekih stvari i da se pomiri sa tom “činjenicom”. Zahvaljujući njegovom trudu da dokaže svoje sposobnosti biva nagrađen od pretpostavljenih koji upravljaju podsistemom. On i dalje ne zna za HMS, ali se nada da sve greške koje je uvideo dok se isticao, jednog dana kada on dođe na višlju poziciju može da ispravi. Tako se rađa interes u Čoveku koji je od Čoveka postao čovek. Zbog čega je postao čovek sa malim slovom? Zbog toga što su mnogi pre njega isto mislili kao on, da mogu izmeniti podsistem koji je unapred postavljen i utemeljen na principima interesa, uostalom to je samo jedan od podsistema. Naš čovek gubi smisao delovanja i promene zato što ne vidi širu sliku realnosti u kojoj se nalazi.

Mitoistička Koncepcija Novčano Korumpirajućeg Dejstva

To naš čovek ne može ni pojmiti jer je već u kandžama novčano ekonomskog podsistema. Tu uviđa da postoji protokol koji se mora poštovati. Taj protokol je unapred zadat od podsistema. On se sastoji od čistog i jednostranog interesa da se nešto učini. Posledice delovanja tog protokola više ne interesuju našeg čoveka. Ta delovanja, a na kraju i posledice mogu biti i dobre i loše, naravno, loše kada je to potrebno a dobre se koriste za dokazivanje dominacije u svetu interesa.

Znanje je Znanje a Istina je Jedna.

Previous article
Next article

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popularni članci